To change the appearance of the page, edit the styles of the corresponding elements (in most cases by using the "Main Frame" Style Zone).  
 
To change the menu’s links: edit, copy-paste, or delete the Link Elements within. 
 
To hide an element without deleting it, use its property Visible.
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Avizas Accountants
uitzonderlijk inzichtelijk
 
‘Avizas’ betekent informeren, op de hoogte brengen. Deze term is passend voor ons kantoor. 

Onze missie is: “Klanten tijdig op de hoogte brengen van risico’s, kansen en mogelijkheden op financieel, organisatorisch en juridisch gebied en samen met de klant de risico’s mitigeren en de kansen en mogelijkheden aangrijpen. ”

Onze visie:

Wij zullen onze klanten vertellen wat in de jaarrekening komt te staan, wat ze kunnen doen om ongewenste resultaten te voorkomen en welke risico’s ze kunnen verwachten. Met onderzoeken, analyseren en informeren, vergaren we tijdig informatie voor en over onze klanten. Met begeleiding en scenario analyse informeren we de klanten over de mogelijkheden. Hiermee vermijden we risico’s, ontdekken we mogelijkheden en creëren we kansen.

Om deze visie te kunnen uitdragen zijn we -en werken we- alleen met hooggeschoolde, vakbekwame en ervaren professionals die hun eigen beperkingen kennen.

Wij kennen onze grenzen en durven goed aan te geven wanneer we een externe deskundige dienen raad te plegen. Relaties van ons kantoor, in de vorm van samenwerkingsverbanden dienen bewezen kwaliteiten te bezitten die aansluiten bij onze visie.

Onze algemene leveringsvoorwaarden bestaat uit drie delen: I Algemene voorwaarden, welke zijn gebaseerd op het model algemene voorwaarden van de NBA, II De verwerkersovereenkomst en III de Privacy verklaring Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn hier te downloaden.  Mocht u naar aanleiding van deze algemene voorwaarden nog vragen hebben, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, 
Klachtenprocedure
Mensen maken fouten, dus wij ook. Wij doen er alles aan om samen met u de dienstverlening zo optimaal mogelijk op uw behoefte af te stemmen en zo nodig te verbeteren. Indien u echter van mening bent dat de uitvoering van onze werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen of u bent niet tevreden over (één van) onze medewerkers, dan kan dit aanleiding zijn tot een klacht. In dit geval kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van ons kantoor. 
 
Klik hier voor onze klachtenprocedure


Klokkenluidersregeling
Ingevolge de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient ons kantoor te beschikken over een klokkenluidersregeling die waarborgt dat personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de melding, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie. 
 
Klik hier voor onze klokkenluidersregeling


Algemene leveringsvoorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden worden u toegezonden tezamen met de opdrachtbevestiging bij het aangaan van een nieuwe opdracht. In onze algemene leversvoorwaarden zijn opgenomen:
I Model Algemene Voorwaarden NBA 2017 ©
II Verwerkersovereenkomst Avizas 2018
III  Privacyverklaring Avizas 2018

Klik hier voor onze algemene leveringsvoorwaarden 
 

Social media:
inloggen:
Uw salarisadministratie
Werknemerloket
Uw financiële administratie
Belastingdienst
Kamer van Koophandel
CONTACT
U kunt Avizas Accountants op de volgende manier bereiken:

E-mail:
info@avizas.nl

Telefoon:
+31 (0)10 - 808 1012

Bezoekadres:
Businesspark Boezembocht
Seinhuiswachter 12
3034 KH  Rotterdam

Postadres:
Postbus 33150
3005 ED  Rotterdam