Avizas Nieuws

Uitzonderlijk Inzichtelijk


Informatiebrochure U gaat trouwen

Geschreven door Maarten Vermaak

Een huwelijksdag is een vreugdevolle aangelegenheid en vergt heel wat organisatie. Naast alle feestelijkheden is het goed om ook stil te staan bij de financiële gevolgen van het huwelijk. Dit geldt zeker voor de ondernemer die zijn privévermogen buiten het ondernemingsrisico wil houden.

Avizas accountants heeft in samenwerking met Auxilium Adviesgroep een brochure opgesteld welke u op weg helpt om de financiële gevolgen van een huwelijk te regelen.

De brochure is voor iedereen beschikbaar op onze website: www.avizas.nl. U vind de brochure op de hoofdpagina onder informatiebrochures of samen met andere informatiebrochures op de downloads pagina.


Cybercriminaliteit en de Europese Privacywetgeving

Geschreven door Maarten Vermaak 

Sinds de komst van smartphones en tablets is het gewoon geworden dat medewerkers hun eigen apparaten ook voor zakelijke toepassingen gebruiken. Deze trend zorgt ervoor dat er op steeds grotere schaal data worden uitgewisseld.

Ook de ‘criminele wereld’ heeft ontdekt dat met deze trend financieel gewin te behalen valt.

Een organisatie wordt kwetsbaar als de processen en afspraken rondom het gebruik van technische middelen en verwerken van data niet duidelijk zijn of onvoldoende worden nageleefd.

Avizas accountants heeft in samenwerking met Auxilium Adviesgroep een brochure opgesteld welke u op weg helpt in de wereld van ICT in combinatie met de AVG en de CRA. De eerste noodzakelijke stap om cybercriminaliteit in uw organisatie zo veel mogelijk te voorkomen.

De brochure is voor iedereen beschikbaar op onze website: www.avizas.nl. U vind de brochure op de hoofdpagina onder informatiebrochures of samen met andere informatiebrochures op de downloads pagina.

 


De flex B.V.

Geschreven door Maarten Vermaak

De wetgeving over de flex BV is al van kracht sinds 1 oktober 2012. Desondanks zijn veel ondernemers nog niet bekend met de belangrijkste wetten en regels rondom de flex BV, terwijl alle bv’s onder deze regelgeving vallen. Mogelijk is dit voor u een aanleiding om de huidige staten van uw vennootschap te herzien?

Wist u dat er veel (meer) inrichtingsvrijheid is bij een besloten vennootschap?  Ook de oprichting van een bv is veel eenvoudiger dan vroeger. Hier staat tegenover dat er een zwaardere verantwoordelijkheid rust op de bestuurder(s) van een besloten vennootschap.

Vooral bij uitkeringen aan aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld dividenduitkering  zijn er strikte procedures om te voorkomen dat u als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld als de vennootschap niet meer aan haar betalingsverplichting kan voldoen.

Avizas accountants heeft in samenwerking met Auxilium Adviesgroep een brochure opgesteld welke u wijst op de belangrijkste regels en mogelijkheden rondom de flex BV. 

De brochure is voor iedereen beschikbaar op onze website: www.avizas.nl. U vind de brochure op de hoofdpagina onder informatiebrochures of samen met andere informatiebrochures op de downloads pagina.


Vernieuwde Kleine ondernemersregeling (KOR)

Geschreven door Maarten Vermaak

In Nederland gevestigde ondernemers en organisaties kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) wanneer zij niet meer dan 20 duizend euro omzet in een kalenderjaar hebben. Onder de KOR moet u geen BTW meer in rekening te brengen en afdragen, maar u kunt ook geen BTW terugvragen.

Voor startende ondernemers is de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) mogelijk ook interessant. Deze regeling geeft ondernemers en organisaties met een jaaromzet tot en met 20 duizend, waaronder starters, recht op vrijstelling van de btw. Hieronder vindt u zeven tips om na te gaan of de vernieuwde KOR voor u interessant is:

  • Check of u gebruik kunt maken van de regeling via een online tool van de Belastingdienst. Klik hier
  • Maak een inschatting of u de komende jaren btw moet betalen. Als u jaarlijks btw terugkrijgt, lijkt deelname aan de KOR in eerste instantie financieel nadelig.
  • Het is hierbij ook belangrijk om rekening te houden met mogelijke besparingen, zoals de tijd en/of kosten voor het doen van de btw-aangifte.
  • Bekijk het gevolg van de KOR bij uw klanten. Particuliere klanten en klanten met vrijgestelde prestaties kunnen over het algemeen  geen btw aftrekken. De berekende btw op een factuur verhoogt de prijs voor hen. In deze situatie kan dat reden zijn om deel te nemen aan de KOR, omdat u dan geen btw in rekening hoeft te brengen.
  • Bepaald uw financiële situatie over de komende drie jaar. Als per 1 januari 2020 voor de KOR kiest, doet u mee voor een periode van minimaal drie jaar. Dat betekent dat u drie jaar geen btw meer in rekening brengt, maar ook geen btw mag aftrekken van zakelijke kosten en investeringen. Als u van plan bent om zakelijke investeringen te doen, kan dat reden zijn om vooralsnog niet deel te nemen aan de KOR.
  • U kunt zich aanmelden voor de KOR, door dit vóór 20 november 2019 bij de belastingdienst kenbaar te maken. Dat doet u door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. Het aanmeldformulier vindt u hier.
  • Op deze pagina vindt u aanvullende informatie over de KOR.

Avizas Accountants maakt risico’s, kansen en mogelijkheden inzichtelijk op financieel, organisatorisch en juridisch gebied!

De medewerkers van Avizas Accountants staan voor u klaar.

Businesspark Boezembocht
Seinhuiswachter 12
3034 KH  Rotterdam

Postbus 33150
3005 ED  Rotterdam
info@avizas.nl

Maandag - vrijdag
09:00 - 18:00 uur
Weekenden en feestdagen
gesloten

Bel nu